Tổng hợp kiến thức toán hình bậc tiểu học

Đăng Bởi Gia Sư Ngọc Bình | 05 . 06 . 2017

Trước kia, cấp bậc tiểu học được coi là cấp bậc học cơ bản với những kiến thức đơn giản dễ hiểu. Tuy nhiên hiện tại với chương trình học ngày càng nhiều và khó hơn, vì vậy tiểu học không còn là niềm vui của nhiều em học sinh. Hình học là một trong số nhiều bộ môn có khối lượng kiến thức lớn góp phần vào những chiếc ba lô nặng nhọc mà các em phải mang hàng ngày. Gia sư Ngọc Bình với đội ngũ gia sư chuyên tiểu học, gia sư toán, gia sư hình học đã làm một bài tổng hợp các kiến thức toán hình học của bậc tiểu học để các vị phụ huynh thấy được mức độ nhiều và khó mà con em mình đang phải vất vả học tập ở cấp bậc này.

Tổng hợp kiến thức toán hình bậc tiểu học

HÌNH CHỮ NHẬT:

 *. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài cộng số đo chiều rộng rồi nhân tổng đó với 2.

  P = (a + b) x 2

*. Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng. S = a x b.

*. Muốn tính chiều dài ta lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng.     a =  P : 2 – b

*. Muốn tính chiều rộng ta lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài.     b =  P : 2 – a

 *. Muốn tính chiều dài ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.   a =  S : b

 *. Muốn tính chiều rộng ta lấy diện tích chia cho chiều dài    b =  S : a

 (P: chu vi ; S:  diện tích  ; a: chiều dài ; b:  chiều rộng

  HÌNH VUÔNG:

*. Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy cạnh nhân với 4. P = a x 4

*. Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh. S = a x a

*. Muốn tính cạnh vình vuông ta lấy chu vi chia cho 4. a = P : 4

(P:  chu vi ; S:  diện tích ; a:  cạnh)

HÌNH TAM GIÁC:

Hình tam giác ta có thể lấy bất cứ cạnh nào làm cạnh đáy, chiều cao được kẻ từ đỉnh đối diện xuống vuông góc với cạnh đáy.

*. Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.      S = (a x h) : 2.

*. Tính chiều cao ta lấy 2 lần diện tích chia cho cạnh đáy.    h = (S x 2) : a

*. Tính cạnh đáy ta lấy 2 lần diện tích chia cho chiều cao.    a = (S x 2) : h

(S:  diện tích;  a:  cạnh đáy;  h:  chiều cao)

 HÌNH THANG:

*. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy trung bình 2 đáy nhân với chiều cao (đáy lớn cộng đáy bé rồi chia cho 2 nhân với chiều cao).S = (a + b): 2 x h

*. Tính chiều cao ta lấy 2 lần diện tích chia cho tổng 2 đáy (hoặc lấy diện tích chia trung bình 2 đáy)

h = S x 2 : (a + b)    hoặc    h = S :  (a+b)/2

*. Tính trung bình 2 đáy ta lấy diện tích chia cho chiều cao. (a+b)/2 = S : h

-Các cặp hình tam giác có diện tích bằng nhau:

       – SACD = SBCD ; SDAB = SCAB  (Chiều cao bằng chiều cao hình thang và có đáy chung CD và AB.)

       – SAID = SBIC                          (Vì  SADC – SIDC = SBDC – SIDC. )

  HÌNH TRÒN:

*. Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân với 2 rồi nhân với 3,14)

P = d x 3,14 (hoặc P = R x 2 x 3,14)

*. Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kinh rồi nhân với 3,14.       S = R x R x 3,14.

*. Đường kính hình tròn bằng chu vi chia cho 3,14.    (d = P : 3,14)

(P: chu vi ; S:  diện tích ; d: đường kính ; R: bán kính)

HÌNH VÀNH KHĂN:

*. Diện tích hình vành khăn bằng diện tích hình tròn lớn trừ đi diện tích hình tròn nhỏ.

HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

*. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân cao.

Sxq = Pđáy x  c ( Sxq = (a + b) x 2 x c  )

*. Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích 2 mặt đáy.     Stp = Sxq +  (Sđáy x 2)

*. Thể tích hình hộp chữ nhật bằng số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng nhân với chiều cao (hoặc bằng diện tích đáy nhân cao) V = a x b x c

 HÌNH LẬP PHƯƠNG:

*. Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4. Sxq= a x a x 4

*. Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6.     Stp= a x a x 6

 *. Thể tích bằng số đo của cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

V = a x a x a

HÌNH TRỤ: 

*. Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân cao.  Sxq= d x 3,14 x h.

*. Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích 2 mặt đáy.

*. Thể tích hình trụ bằng diện tích đáy nhân cao.      V = R x R x 3,14 x h                            

Trên đây chính là tổng hợp các kiến thức hình học mà các em học sinh tiểu học đã và đang học tập. Theo Gia sư Ngọc Bình đây quả thật là một khối lượng lớn kiến thức dù chúng chỉ xoay quanh các hình học đơn chiều thông thường mà các em biết đến hàng ngày.

Thế nhưng nhiều không có nghĩa là không học được, đã là yêu cầu phồ cập giáo dục thì các em và các vị phụ huynh cũng vẫn phải cố gắng cổ vũ các em học hành. Nắm bắt được tâm lý đó, gia sư Ngọc Bình đã mời nhiều giáo viên đầu ngành trong các bộ môn và chuyên các lớp ở bậc tiểu học để trở thành đội ngũ gia sư chuyên nghiệp của trung tâm. Từ đó đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình có con em mong muốn học tập tốt hơn ở bộ môn hình học tiểu học nói riêng và các môn học khác nói chung. Chắc chắn rằng con em quý vị phụ huynh khi có được nền tảng kiến thức tiểu học vững vàng nhờ vào các gia sư giỏi, gia sư nhiệt tình và tâm huyết của trung tâm gia sư Ngọc Bình thì việc phát triển khả năng học tập của các con em sau này sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều.

Thẻ Tag

Toán tiểu học