CHUYÊN MỤC BLOG

Hãy chia sẻ, like, +1 cho Gia Sư Ngọc Bình để nhận coupon khuyến mãi
Đăng Bởi GS Ngọc Bình | 19 . 06 . 2017
Bác Hồ đã từng nói “Người có tài mà không có đức là kẻ bỏ đi; người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”- Tử xưa đến nay, vấn đề đạo đức, lối sống luôn được dân tộc ta đề...